Välkommen till Northland Resources portal för grupptalan. På denna webbplats kan möjliga gruppmedlemmar, om man vill göra det, förmedla information till det juridiska ombudet angående aktietransaktioner i Northland under gruppens föreslagna period (1 april 2012 till 23 januari 2013). Informationen är till hjälp för oss då vi fortsätter arbetet med att främja aktieägarnas intressen i detta mål.

Innehållet på denna sida har inte godkänts av domstolen och utgör inte heller något juridiskt råd. Det finns inga garantier för att detta mål kommer att lyckas eller för att pengar kommer att återbetalas.

För att bli gruppmedlem och delta i målet måste du ha köpt aktier mellan den 1 april 2012 och den 23 januari 2013 och ha behållit några eller samtliga de aktierna fram till handelsdagens stängning den 23 januari 2013.

Klicka på knappen nedan för att delge information beträffande antalet aktier som du har köpt och behållit under denna period.* Observera att informationen som du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och inte delges någon utan ditt medgivande.

Send Information

*Om du hade ett aktieinnehav både som privatperson och företag ber vi dig fylla i två olika formulär. Vi ber dig även att fylla i ett separat formulär för varje familjemedlem som köpte och ägde aktier under gruppens period, med undantag för aktier som köptes som del av ett gemensamt konto.